38

Danas sam star ko dvije devetnaestgodišnjakinje.

Ko pol afričkih država.

Ko 15.000 cvrčaka.

Al se smijem i ločem i lijepo mi je i sretan sam.

I idem đuskat!

Živio ja vama još toliko, iako sumnjam